اهورا هلدینگ | گروه معدنی صنعتی اهورا

Amig Group

خانه اهورا صنعت ویژن

شرکت اهورا صنعت ویژن را با دارا بودن 100% سهام شرکت های گروه صنعتی معدنی اهورا می توان به عنوان شرکت مادر و سهامدار اصلی این مجموعه معرفی کرد. همچنین شرکت اهورا صنعت ویژن با دارا بودن سرمایه گذاران و سهامداران خارجی از کشورهایی نظیر چین و عمان سهم بزرگی در اقتصاد و پویایی کشور عزیزمان ایران را ایفا میکند.